Hledání - české jméno


Hledání - latinské jméno


Fulltextové vyhledávání


• Co to je PlantRoots

PlantRoots je fotogalerie podzemních orgánů rostlin. Rostliny jsou foceny v čerstvém stavu, tedy bez barevných i tvarových deformací, a u všech položek je uvedena lokalita nálezu. Fotogalerie vzniká souběžně s rozšiřováním Sbírky podzemních orgánů rostlin, která je uložena na oddělení botaniky Západočeského muzea v Plzni (Index Herbariorum: PL), vznikla v letech 1999–2001 a je průběžně doplňována.

Založení sbírky bylo podpořeno grantem VaV MK ČR č. RK99P03OMG021.

Obdivuhodnou práci odvedli Jaroslava Nesvadbová, Sylvie Pecháčková, Eva Honzíková, Pavel Pecháček.

 

• Užití obrázků

Pro nekomerční účely volně, při dodržení pravidel citací a slušného chování.

 

• Jak citovat

- Pecháčková S.: PlantRoots. http://PlantRoots.zcm.cz

- Nesvadbová J. & Pecháčková S. (2005): Srovnávací sbírka podzemních orgánů rostlin v oddělení botaniky Západočeského muzea v Plzni. In: Klimešová J., Šmilauerová M. & Jakrlová J. [eds], Podzemní orgány rostlin, Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40, Mater. 20: 153–159.

 

Zpětná vazba je vítána!

 

Kontakt: spechackova@zcm.cz

Západočeské muzeum v Plzni

Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň